Rada Miasta powiedziała „Tak” dla przyszłości literatury i czytelnictwa

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, fot. Paweł Krawczyk

9 lipca Rada Miasta Krakowa przegłosowała projekty miejskiej Nagrody Conrada oraz zarządziła opracowanie programu wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach. Przyjęta uchwała zobowiązała Prezydenta Krakowa do opracowania otwartego konkursu na dofinansowanie tego typu działalności. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Ponadto poszerzenia doczekał się zapis w uchwale uprawniającej księgarnie do ubiegania się o preferencyjny czynsz w lokalach miejskich. Do tej pory mogły z niego korzystać księgarnie prowadzące wyłącznie sprzedaż książek. Rada Miasta zadecydowała, że 1/3 standardowej stawki rynkowej przysługiwać też będzie kawiarnio-księgarniom.

Rada ustanowiła również Nagrodę Conrada – pierwsze polskie wyróżnienie literackie dla debiutantów. Wyjątkowość tego wyróżnienia polega na jego osadzeniu w kontekście rynku książki. Nagroda ma zachęcić wydawców do publikowania dzieł nowych autorów i wzbogacania rynku wydawniczego.

Rada Miasta żywo debatowała też o rezolucji wspierającej prace nad Ustawą o Stałej Cenie Książki. Dyskusja wpisała się w ogólnopolską debatę nad ważnym projektem, którego ewentualne uchwalenie zostało jednak odłożone na kolejną kadencję Sejmu. Projekt ustawy referował przed radnymi Robert Piaskowski, Zastępca Dyrektora ds. Programowych w Krakowskim Biurze Festiwalowym. Wzorowana na pozytywnych doświadczeniach Niemiec, Francji i większości krajów europejskich ustawa zobowiązuje wydawców do ustalenia na okres jednego roku jednolitej ceny końcowej książki obowiązującej we wszystkich kanałach sprzedaży – wielkich sieciach księgarskich i małych autorskich księgarniach, w supermarketach i księgarniach internetowych.