Wieczór poezji Barańczaka

19 lutego poetyckie spotkanie z twórczością Stanisława Barańczaka przyciągnęło tłumy do Muzeum Manggha. O twórcy, który zmarł po ciężkiej chorobie zaledwie dwa miesiące wcześniej, opowiadali przyjaciele-poeci, m.in. Ewa Lipska, Bronisław Maj i Ryszard Krynicki. Grzegorz Turnau śpiewał tłumaczone przez niego teksty, zaś Marek Kondrat przedstawił sonety Szekspira. W części muzycznej publiczność wysłuchała fragmentów spektaklu Podróż zimowa Opery Krakowskiej. Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo a5, wieloletni wydawca poezji Stanisława Barańczaka.