Jazzformance

Jazzformance, fot. M. Urban

Jazzformance to nowa forma performansów słowno-muzycznych, poświęconych twórczości polskich poetów w jazzowej interpretacji znakomitych artystów. To rodzaj widowiska, łączącego w sobie swobodę twórczości muzycznej i specyfikę poezji nowoczesnej, ożywianej w nowatorskich interpretacjach. Ma swoje korzenie w doświadczeniach artystów anglojęzycznych (zwłaszcza Laurie Anderson i Kronos Quartet), którzy eksperymentowali z formą koncertu poetyckiego. Wydarzenia z cyklu Jazzformance są organizowane przez Fundację Miasto Literatury.

W 2015 roku Jazzformance został zainaugurowany przez cykl czterech koncertów poetycko-jazzowych pt. „Słowa i dźwięki: Wirpsza / Spójność świata”. Muzycy jazzowi Marcin Oleś, Bartłomiej Brat Oleś i Piotr Orzechowski „Pianohooligan” oraz aktor Radosław Krzyżowski od października do grudnia przedstawiali poematy Witolda Wirpszy (1918-1985), autora wielu tomików wierszy, powieści oraz opowiadań i esejów, tłumacza literatury niemieckiej. Poematy Cząstkowa próba o człowieku oraz Agregaty włączono w ramach scenicznej interpretacji Krzyżowskiego w kompozycje jazzowe, w dużej mierze improwizowane i oparte na grze muzycznych skojarzeń.