Uchwały dla księgarzy

Program dla branż chronionych

W 2009 Rada Miasta Krakowa przyjęła program dla branż chronionych, wśród których znalazły się księgarnie, pod warunkiem, że jedyną formą ich działalności stanowić będzie sprzedaż książek. 8 lipca 2015 roku, m.in. dzięki działaniom Krakowskiego Biura Festiwalowego, Rada zaktualizowała uchwałę, dołączając do niej zapisy korzystne dla rozwoju księgarni, dzięki którym prawo do preferencyjnej stawki, wynoszącej w zależności od miejsca nawet 1/3 czynszu rynkowego, przysługuje teraz księgarniom-kawiarniom prowadzącym działalność kulturalną.

Program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach

Równolegle zainspirowaliśmy i przygotowaliśmy wspólnie z Wydziałem Kultury miejski konkurs dla fundacji i NGO-sów dofinansowujący projekty kulturalne (np. cykle spotkań, warsztatów), które odbywają się w księgarniach. Będą mogły w nich startować zarówno księgarnie działające jako fundacje (np. De Revolutionibus albo już niedługo Massolit), jak i pozostałe fundacje – księgarze mogą na przykład założyć wspólną fundację i starać się z jej ramienia o środki na wspólne projekty w różnych księgarniach.