Nagroda im. Kazimierza Wyki

22 stycznia w Urzędzie Miasta Krakowa wręczono ufundowaną przez prezydenta Krakowa i wojewodę małopolskiego Nagrodę im. Kazimierza Wyki. Tegorocznym laureatem został krytyk literacki i literaturoznawca Andrzej Mencwel. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, córki profesora Kazimierza Wyki, a także liczne grono profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i laureatów nagrody w poprzednich latach.

Urodzony 11 września 1940 roku w Tarnobrzegu Andrzej Mencwel był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest członkiem rad naukowych Instytutu Kultury Polskiej i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Rady Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Rad Programowych Instytutu Adama Mickiewicza, Festiwalu Nauki, Centrum Sztuki Współczesnej, Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Association Internationale des Critiques Littéraires, Kapituły Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia, a także przewodniczącym Zespołu Humanistycznego Ministra Edukacji Narodowej. W 1990 roku uzyskał habilitację na podstawie książki Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990). Laureat nagrody Polskiego PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego (1998). Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu Warszawskiego, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców, należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce.