Anchoring ICORN in the Baltic Sea Region

Anchoring ICORN in the Baltic Sea Region to sieć zrzeszająca członków Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN) w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt jest skoncentrowany na budowie strategii promocji regionalnych aktywności integracyjnych na rzecz prześladowanych pisarzy, ich literatury, a także praw człowieka. Ma na celu przygotowanie fundamentu dla przyszłego rozwoju sieci w regionie i wspólnych inicjatyw. W 2017 r. dzięki projektowi Kraków udzielił merytorycznego wsparcia aż trzem miastom planującym dołączyć do sieci ICORN – Katowice, Gdańsk oraz Lwów.