Drugie posiedzenie Rady Honorowej Miasta Literatury UNESCO

Drugie posiedzenie Rady Honorowej Miasta Literatury UNESCO, fot. www.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski oraz autorytety w najróżniejszych dziedzinach życia literackiego Krakowa wzięli udział w posiedzeniu Rady Honorowej Miasta Literatury UNESCO. Dyskusja koncentrowała się wokół literackiego programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, wokół projektów realizowanych i przede wszystkim tych planowanych. W spotkaniu, które odbyło się 21 kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa, udział wzięli: Jerzy Illg, Grzegorz Gauden, Ireneusz Kania, Ryszard Krynicki, Bronisław Maj, Michał Paweł Markowski i Adam Zagajewski. Spotkanie to było drugim z kolei posiedzeniem Rady Honorowej, w której skład wchodzą jeszcze Ewa Lipska i Michał Paweł Markowski.

Uczestnicy dyskusji omawiali rezultaty działań podjętych w ramach Programu Miasta Literatury UNESCO w pierwszych miesiącach roku 2017 i dyskutowali o strategicznych projektach oraz planach literackich Krakowa. Poddano pod dyskusję także nowe pomysły potwierdzające trwałe wsparcie miasta dla działań mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa. Rada Honorowa Miasta Literatury UNESCO została utworzona w związku z przyznaniem Krakowowi tego tytułu w październiku 2013 roku. Jest żywym organem konsultacji pomiędzy miastem a reprezentantami środowisk, podejmującym najistotniejsze kwestie dotyczące zarówno zachowania i podkreślenia dziedzictwa Krakowa jako depozytariusza literatur wielu języków, jak również ważne tematy dotyczące współczesnego życia literackiego.

 

fot. W. Majka, www.krakow.pl