Działania międzynarodowe Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Kraków od czterech lat pełni funkcję koordynatora grupy Miast Literatury – pośredniczy w kontakcie Miast i Sekretariatu UNESCO, ułatwia przepływ informacji między Miastami, czuwa nad wspólnymi projektami. Drugą ważną rolą Krakowa jest zasiadanie w Komitecie Sterującym Sieci Miast Kreatywnych, czyli w praktyce konsultowanie strategicznych decyzji podejmowanych na szczeblu generalnym.

W związku z uczestnictwem w Sieci Miast Kreatywnych przedstawiciele KMLU uczestniczyli w 2017 w dwóch obowiązkowych konferencjach międzynarodowych:

  • Kongresie Miast Kreatywnych – corocznym, obowiązkowym spotkaniu wszystkich członków Sieci UNESCO. W 2017 r. odbyło się ono w Enghien-les-Bains (Francja) w dniach 28.06-2.07.2017 r.
  • Corocznym spotkaniu Miast Literatury UNESCO, które odbyło się w Barcelonie w dniach 20-23.04.2017 r.