Engage! Young Producers

Engage, fot. Kacper Jezierski

Engage! Young Producers to międzynarodowy projekt edukacyjny ukierunkowany na promowanie zaangażowanego uczestnictwa młodzieży w życie literackie i kulturalne, pojmowanego jako środek do kształtowania umiejętności krytycznego myślenia oraz lepszego rozumienia wielokulturowej rzeczywistości. Głównym adresatem projektu jest młodzież licealna (między 16 a 19 rokiem życia), zwłaszcza ta z utrudnionym dostępem do kultury, a także wszelkie lokalne organizacje i instytucje kulturalne, których działalność wiąże się z literaturą. Engage! odbywa się jednocześnie w kilku europejskich miastach (Barcelona, Norwich, Vaxjo, Kraków), a każde z nich przy wsparciu szkół średnich, bibliotek i instytucji kultury, opracowuje własny, przystosowany do lokalnych warunków i potrzeb program, aby jak najlepiej zrealizować ogólne założenia całego projektu Engage!

Krakowska część projektu przybrała nazwę „Słowo w słowo”. Dwie grupy uczniów – jedna z Nowej Huty, druga z Podgórza – od listopada 2017 do czerwca 2018 uczestniczy w serii warsztatów prowadzonych przez poetów, krytyków, raperów i inne osoby, które na co dzień pracują ze słowem. Efektem ich pracy będzie zaprogramowane i zorganizowane przez nich wydarzenie podczas pasma OFF Miłosz 2018.