ICORN

www.telewizja.krakow.pl

Od przystąpienia Krakowa do ICORN w 2011 roku, gośćmi naszego miasta i poprzednikami Monema Mahjouba w Willi Decjusza byli jak dotąd: deportowana z Norwegii Osetynka Maria Amelie, egipski bloger Kareem Amer, w 2013 roku prześladowany pisarz i wydawca z Iranu Mostafa Zamani, w 2014 Lawon Barszczeuski, białoruski pisarz, tłumacz i działacz na rzecz praw człowieka, w 2015 Aslı Erdoğan, turecka pisarka i dziennikarka, a w 2016 pochodzący z Kongo pisarz, naukowiec, literaturoznawca i działacz społeczny – Felix Kaputu.

ICORN, czyli International Cities of Refuge Network/Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. W 2011 roku Kraków przystąpił do ICORN jako pierwsze z polskich miast.