LiteraTURA

LiteraTURA – comiesięczny newsletter z bazą informacji o życiu literackim Krakowa to element strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Wśród jej priorytetów znajdują się m. in.  integrowanie różnorodnego życia literackiego, tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne, kreowanie postaw czytelniczych, tworzenie warunków do uobecniania się literatury w przestrzeni publicznej, a także edukacja literacka. Informacja o wydarzeniach literackich: spotkaniach autorskich, warsztatach, wykładach, spacerach, koncertach czy wystawach zaplanowanych w danym miesiącu w Krakowie dociera wprost do skrzynek mailowych czytelników. LiteraTURA to narzędzie do planowania i wyszukiwania ciekawostek, na które inaczej mogliby nigdy się nie natknąć.