Nowy stypendysta ICORN w Krakowie

Monem Mahjoub

Siódmym stypendystą ICORN w Krakowie został pochodzący z Libii poeta, filozof, historyk i krytyk polityczny Monem Mahjoub. Urodzony w 1963 roku Mahjoub jest doktorem filozofii z dużym dorobkiem akademickim, autorem ponad 25 książek naukowych (filozofia, językoznawstwo, historia, polityka). Specjalizuje się w językoznawstwie. W pracy zawodowej dużo miejsca poświęcił pochodzeniu języka arabskiego oraz językom lokalnym Afryki Północnej, badał również plemiona berberyjskie w Libii i Maghrebie. Autor i propagator tezy głoszącej, że języki arabskie i afroazjatyckie mają sumeryjskie korzenie. W roku 2012 stał się celem gróźb ze strony Bractwa Muzułmańskiego, które nasiliły się szczególnie po wydaniu książki Urok Warraqa. W obawie o swoje życie postanowił wyjechać do Tunezji. Tam jednak nadal nie mógł czuć się bezpiecznie, zwłaszcza po tym, jak jego Muzułmański manifest antyklerykalny wzbudził na Bliskim Wschodzie duże kontrowersje. Mocno naraził się radykałom teorią o zepsuciu islamu w XX wieku i zawłaszczeniu tej religii przez kler przedkładający plemienne tradycje regionu nad uniwersalne przesłanie zawarte w Koranie i islamie pierwszych wieków.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, oferująca azyl pisarzom i obrońcom praw człowieka, którzy z powodu prześladowań nie mogą swobodnie żyć i tworzyć we własnej ojczyźnie, powstała w 2006 roku w Norwegii. Celem ICORN jest promowanie niezbywalnych wartości wolności słowa i tworzenia poprzez budowanie sieci międzynarodowej solidarności i współpracy. W 2011 roku Kraków, jako pierwsze słowiańskie miasto, dołączył do programu. Przed przybyciem Monema Mahjouba w ramach zobowiązań związanych z przynależnością do ICORN miasto gościło sześcioro pisarzy: Marię Amelie (właściwe nazwisko Madina Salamowa – Osetia Północna / dziś w Norwegii), Kareema Amera (Egipt/dziś w Norwegii), Mostafę Zamaninija (Iran), Lawona Barszczeuskiego (Białoruś), Aslı Erdoğan (Turcja) oraz Felixa Kaputu (Kongo).