Wieczór poezji Bolesława Leśmiana

fot. Wydawnictwo Universitas

W 2017 roku minęło 80 lat od śmierci Bolesława Leśmiana i zarazem 140 lat od jego urodzin. W związku z tym Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe zorganizowały wieczór poetycki, który odbył się w czwartek 23 listopada o godz. 18 w Piwnicy Pod Baranami. Spotkanie miało formę recytacji wybranych wierszy Bolesława Leśmiana przez wybitne osobistości krakowskiego świata kultury: Annę Dymną, Bronisława Maja oraz Krzysztofa Orzechowskiego. Odbyła się także prezentacja jubileuszowego tomiku wierszy poety – opatrzonego komentarzem znawców twórczości Leśmiana (Anny Czabanowskiej-Wróbel, Michała Głowińskiego, Elizy Kąckiej, Michała Pawła Markowskiego, Mariana Stali, Władysława Stróżewskiego, Adama Zagajewskiego) oraz fotografiami autorstwa Andrzeja Nowakowskiego – wydanego nakładem wydawnictwa UNIVERSITAS oraz Narodowego Centrum Kultury.

Zdjęcia: Wydawnictwo Univeristas