Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

fot. Tomasz Wiech

11 czerwca podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Od tego roku nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za tom wydany oryginalnie po polsku oraz za tom przełożony na język polski. Laureatami są zatem poeta polski i poeta zagraniczny (oraz jego tłumacz/tłumacze). W pierwszej kategorii nominowani byli: Marcin Świetlicki, Joanna Roszak, Marta Podgórnik, Edward Pasewicz i Jakub Kornhauser – to właśnie on zwyciężył w konkursie. W drugiej kategorii nagrodę otrzymali Uroš Zupan oraz tłumacze jego poezji Katarina Šalamun-Biedrzycka i Miłosz Biedrzycki.

Jakub Kornhauser w tomie Drożdżownia [kursywą] odnawia język, którym posługujemy się do opisu świata. Za pomocą statycznych opisów przedstawia świat pełen niepokoju, jakby przed katastrofą. Zwykłe czynności, przedmioty, znaczenia ujęte są w pełen dramatyzmu obrazek, który tylko pozornie wydaje się spójny. Zawarta w nich energia przypomina poruszoną linię z obrazów Chaima Soutine’a, Paula Klee, Egona Schielego, na których często powołuje się autor.