Program wsparcia dla księgarń

Matras, Fot. Kamila Zarembska

W 2016 roku powstał miejski program wspierania działalności kulturalnej w księgarniach, a tym samym utworzony został pierwszy w Polsce konkurs skierowany do fundacji i stowarzyszeń planujących organizację wydarzeń literackich w księgarniach stacjonarnych. Beneficjentami zostali organizatorzy trzech projektów: Festiwal Niezależnych Księgarń, Krakowskie Księgarnie na Medal oraz Dyskusyjne Kluby Czytelnicze. Wszystkim wspomnianym projektom patronuje Kraków – Miasto Literatury UNESCO, który jest jednocześnie fundatorem programu.

Festiwal Niezależnych Księgarń to projekt Fundacji Kopernika, realizowany w ramach miejskiego konkursu na działalność kulturalną w księgarniach. Stanowi całoroczny cykl wydarzeń tworzonych przez księgarzy dla wszystkich osób, którym nie jest obojętne czytanie, myślenie i rozmawianie o książkach. W programie na rok 2016 znalazły się m.in. Noce w księgarni, warsztaty dla dzieci – Projekt książka, spotkania branżowe pod hasłem Sekrety księgarni i Spacery literackie. W ramach festiwalu księgarnia Bona zorganizowała konkurs dla młodych poetów zwieńczony Wieczorem młodych poetów. W jury konkursu zasiedli: dr hab. Joanna Zach-Rońda – historyk literatury i pracownik Katedry Krytyki Współczesnej UJ, dr Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz, krytyk literacki i literaturoznawca oraz dr Tomasz Cieślak-Sokołowski – historyk i krytyk literacki, redaktor „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Konkurs przeznaczony był dla poetów przed debiutem książkowym, wśród nagród znalazła się zaś m.in. publikacja wierszy w „Dekadzie” i organizacja autorskiego wieczoru poetyckiego. Nagrodę główną otrzymała pani Alicja Rosé, wyróżnienia przyznano Natalii Stencel, Ołenie Cikuj i Markowi Palińskiemu. Finał konkursu odbył się 25 maja.

Krakowskie Księgarnie na Medal to projekt Fundacji Miasto Literatury, który koncentruje się na współpracy ze stacjonarnymi księgarniami w Krakowie i został przygotowany z myślą o czytelnikach, miłośnikach książek i księgarzach w Krakowie. Projekt ma za zadanie wesprzeć krakowski rynek książki poprzez integrację, koordynację i realizację bogatego programu wydarzeń kulturalnych w krakowskich księgarniach stacjonarnych. Dzięki jego realizacji poprawi się sytuacja księgarń, które zdobędą dodatkowe narzędzia i metody promocji, wzbogacą swoją ofertę kulturalną, przyciągną nowe, szerokie grono odbiorców we wszystkich grupach wiekowych, zbudują trwałe relacje z czytelnikami, oparte na przesłankach racjonalnych i emocjonalnych. W harmonogramie wydarzeń znalazły się takie wydarzenia kulturalne jak spotkania autorskie, wieczory poezji, maratony czytania, koncerty, dyskusje, wykłady, prezentacje, warsztaty literacko-plastyczne czy tematyczne witryny w księgarniach, pokazujące, że miasto żyje aktualnymi wydarzeniami literackimi.

Dyskusyjne Kluby Czytelnicze to Projekt fundacji Poemat powstały w Krakowie wg pomysłu Michała Zabłockiego. W 2016 roku w pięciu krakowskich księgarniach pięciu prowadzących (Szymon Kloska, Marcin Wilk, Wojciech Bonowicz, Łukasz Wojtusik, Barbara Gawryluk) zrealizowało tematyczne cykle spotkań poświęcone pięciu gatunkom literackim: reportażowi, beletrystyce, poezji, biografii i literaturze dla dzieci. Każdy prowadzący opracował listę lektur, którym poświęcono kolejne spotkania, a wśród omawianych autorów znaleźli się m.in. Artur Domosławski, Olga Tokarczuk, Zbigniew Herbert, Katarzyna Kubisiowska czy Iwona Chmielewska.

Celem „Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” jest upowszechnianie literatury i kształtowanie postaw czytelniczych. W związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu Miasta Literatury UNESCO w 2013 roku, miasto przyjęło na siebie obowiązek wspierania rozwoju księgarń stacjonarnych. Wprowadzenie przejrzystego narzędzia dotowania działalności kulturalnej w księgarniach leży nie tylko w interesie Krakowa jako miasta opierającego swoją tożsamość na literaturze, ale stanowi zarazem najprostszy sposób wspierania księgarń ewoluujących w kierunku nowoczesnych centrów kultury.