Multipoezja 2016

Multipoezja

Od 1 maja w samym centrum Krakowa – na ścianie kamienicy Potockich na rogu Rynku Głównego i ulicy Brackiej – można było przeczytać wiersze poetów pochodzących z partnerskich Miast Literatury UNESCO. Akcja została zorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Poemat we współpracy z Miastami Literatury UNESCO: Dublinem, Edynburgiem, Iowa City, Melbourne, Norwich i Reykjavikiem. Wiersze były prezentowane w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Idea projekcji wpisuje się w strategię Miasta Literatury UNESCO, której kluczowym elementem jest zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Pomysł zrodził się podczas międzynarodowej konferencji Kreatywne miasta i regiony, która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 roku w ramach projektu Reading Małopolska.

Wyświetlanie wierszy w tym miejscu zainicjowała w 2002 roku Fundacja Poemat autorską akcją Michała Zabłockiego „366 wierszy w 365 dni”. W centralnych miejscach turystycznych Krakowa i Warszawy na fasadach dwóch eksponowanych kamienic przez cały rok, dzień po dniu, odbywały się projekcje kolejnych 366 wierszy. Była to światowa premiera regularnej poetyckiej książki na murze. Od tego czasu poezja jest nieprzerwanie obecna na fasadzie kamienicy przy Rynku Głównym.