Kraków uchwala Program Miasta Literatury UNESCO na lata 2016-20

Obrady Rady Miasta Krakowa, fot Paweł Krawczyk

W lutym 2016 r. Kraków przyjął miejską strategię rozwoju życia literackiego i czytelnictwa. Przegłosowana przez radnych uchwała upoważniła Prezydenta Majchrowskiego do corocznego zabezpieczania w ramach istniejącego budżetu na kulturę środków na działania rozwijające kulturę czytania i wzmacniające aktywność środowisk literackich. W dokument została wpisana m.in. strategia modernizacji bibliotek, rozwój programów stypendialnych dla pisarzy, wsparcie dla literackich festiwali oraz programy dla lokalnych wydawców i niezależnych księgarń. To historyczny moment dla miasta, które w ten sposób jeszcze dobitniej zaakcentowało, że chce wokół literatury budować swoją tożsamość.

Program potwierdzający trwałe wsparcie miasta dla działań mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa jest realizacją zobowiązań wpisanych w aplikację Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych z 2011 roku. Projekt powstawał we współpracy ze środowiskami literackimi Krakowa – instytucjami kulturalnymi, wydawcami, księgarzami, a założenia w nim wypracowane posiadają rekomendację UNESCO i Rady Honorowej Miasta Literatury. Komisja Kultury Rady Miasta Krakowa jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Zwieńczeniem programu Kraków – Miasto Literatury będzie budowa centrum literackiego. Długo oczekiwana instytucja łącząca siedzibę połączonych bibliotek miejskich, mediatekę, interaktywną przestrzeń ekspozycyjną, salę wielofunkcyjną oraz przestrzeń coworkingową dla mikro-przedsiębiorców związanych z rynkiem książki powstanie w Krakowie w najbliższych latach.