Widzieć jasno… w tłumaczeniu? – Festiwal Błońskiego

Głównymi zagadnieniami festiwalu organizowanego w dniach 18-19 maja przez Wydział Polonistyki UJ, we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, były w tym roku znaczenie przekładu artystycznego oraz rola krytyki literackiej w zglobalizowanej rzeczywistości, w której literatura światowa współistnieje z literaturami narodowymi. Uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji zarówno wokół postrzegania literatury i rzeczywistości przez pryzmat przekładu, jak i wokół twórczości i współczesnego życia literackiego, w których nieuchronnie ścierają się z sobą tendencje globalne i lokalne.

W ramach festiwalu odbyły się liczne spotkania z tłumaczami i krytykami, które stały się okazją do rozmów o literaturze i jej miejscu we współczesnym świecie.