Nagroda im. Kazimierza Wyki

21 stycznia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego wręczono ufundowaną przez Prezydenta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego Nagrodę im. Kazimierza Wyki. Tegorocznym laureatem został krytyk literacki, tłumacz, poeta i prozaik prof. Edward Balcerzan, który odebrał wyróżnienie – 20 tys. zł od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdy.

Prof. Edward Balcerzan należy do najwybitniejszych polskich badaczy i krytyków literackich. Ukończył w 1961 r. filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – tematem pracy magisterskiej były powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza Pożegnanie jesieni i Nienasycenie. Doktorem nauk humanistycznych został w 1968 r., tematem jego pracy doktorskiej była problematyka dwujęzyczności w twórczości Brunona Jasieńskiego. Habilitację uzyskał w 1972 r., a w 1985 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Od 1990 r. jest profesorem zwyczajnym. Jako poeta Balcerzan debiutował w 1955 r. na łamach dodatku literackiego „Głosu Szczecińskiego”. Jest autorem kilku tomików wierszy, prozy oraz prac literaturoznawczych poświęconych teorii literatury, przekładom, twórczości awangardowej. Pisał m.in. o twórczości Brunona Jasieńskiego, Juliana Przybosia, Mirona Białoszewskiego. „Ukazujące się od półwiecza książki Edwarda Balcerzana o literaturze formułowały wrażliwość i sposoby myślenia, i sposoby rozumienia literatury kilku co najmniej pokoleń czytelników” – powiedział podczas laudacji na cześć laureata znawca literatury prof. Ryszard Nycz.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury od 1980 r. Bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców, należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Ustanowienie nagrody było wyrazem hołdu dla prof. Wyki (1910-75), wybitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, animatora życia kulturalnego, pracownika UJ.