Kolejne polskie miasto członkiem ICORN

fot. Jens Rasch, www.pixabay.com

ICORN, czyli International Cities of Refuge Network/Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Gdańsk jest trzecim polskim miastem w Sieci. Jako pierwszy w 2011 roku przystąpił do niej Kraków, zaś w roku 2015 to samo uczynił Wrocław, który niedawno powitał swojego pierwszego stypendystę.

Podczas tegorocznego festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku podpisano umowę włączającą miasto w szeregi ICORN. O przystąpieniu do Sieci poinformowali podczas konferencji prasowej w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa Prezydent Miasta Paweł Adamowicz i Helge Lunde, prezes ICORN. Tym samym Gdańsk dołączył do ponad pięćdziesięciu miast, takich jak między innymi: Bruksela, Frankfurt, Miami, Sztokholm, Meksyk.

Helge Lunde, prezes Sieci ICORN wypowiedział się o przystąpieniu Gdańska w następujący sposób: Coraz więcej miast na całym świecie stoi na straży praw człowieka i wolności słowa, stając się miastami schronienia dla pisarzy i artystów zagrożonych. Wartości solidarności, kreatywności i gościnności były od dawna ważnym fundamentem dla Miasta Gdańska, dlatego bardzo cieszymy się, że możemy podpisać umowę o członkostwie ICORN z Gdańską Galerią Miejską. Podstawowym składnikiem i jakością sieci ICORN jest wymiana zasobów, pomysłów i doświadczeń między miastami członkowskimi. Jesteśmy przekonani, że miasto Gdańsk będzie odgrywało istotną rolę w Sieci i w walce o międzynarodową solidarność i wolność słowa.

 

fot. Jens Rasch, www.pixabay.com