Swietłana Aleksijewicz ponownie w Krakowie

Swietłana Aleksijewicz w Krakowie

Laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2015 roku oraz gość 7. edycji Festiwalu Conrada ponownie odwiedziła Kraków. 4 września noblistka spotkała się z czytelnikami w Międzynarodowym Centrum Kultury, a pretekstem do odwiedzin było przyznanie pisarce Nagrody Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza. Spotkanie poprowadził Łukasz Wojtusik.

Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawana jest od kilku lat osobom oraz instytucjom popularyzującym kulturę krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej. Nagrodę w wysokości 40 000 zł przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Znaczenie tematów poruszanych przez Aleksijewicz w reportażach, a także międzynarodowa sława, jaka przyniosła jej twórczość, w istotny sposób pogłębiająca powszechną wiedzę o trudnej historii XX-wiecznej Rosji i Białorusi, były czynnikami decydującymi o przyznaniu nagrody.

Organizatorami wydarzenia były Międzynarodowe Centrum Kultury i Krakowskie Biuro Festiwalowe.