Writers in Motion

Audiowizualna biblioteka pisarzy Writers in Motion to długofalowy projekt realizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wywiadom przed kamerą powstają audiowizualne sylwetki pisarzy polskich i zagranicznych, zarówno tych mieszkających w Krakowie, jak i tych, którzy odwiedzają miasto podczas licznych wydarzeń literackich, jak choćby Festiwalu Conrada. Wywiady przygotowują i prowadzą studenci oraz doktoranci Wydziału Polonistyki UJ pod opieką doświadczonych pracowników naukowych i krytyków literackich. Writers in Motion to znacznie więcej niż wywiady z pisarzami – to laboratorium literatury i nowych mediów, w którym tworzą się wielorakie połączenia między młodymi ludźmi wnoszącymi świeże spojrzenie na problemy literatury współczesnej, doświadczonymi krytykami i badaczami oraz uznanymi pisarzami, często ukazującymi tu swoje nieznane dotąd oblicze.

Powstające w ramach projektu wywiady, przygotowywane w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej – są udostępniane na otwartej licencji i wzbogacają bazę materiałów dokumentujących życie literackie Krakowa. W roku 2017 w ramach programu przeprowadzono wywiady z takimi autorami jak Siri Hustvedt, Nilüfer Göle, Eric-Emmanuel Schmitt czy Michał Witkowski.