Promotorzy Debiutów

Tomasz Wiśniewski, "O pochodzeniu łajdaków"

Zainaugurowany w czerwcu 2015 roku przez Instytut Książki i Fundację Tygodnika Powszechnego program Promotorzy Debiutów skierowany jest do oficyn wydawniczych, które zdecydowały się na publikację debiutanckiego utworu (powieści, zbioru opowiadań lub esejów, tomu wierszy, książki dla dzieci, a nawet powieści graficznej), ale nie mają w swoich zasobach finansowych wystarczających środków na pokrycie kosztów wydawniczych. Jest on elementem programu wsparcia debiutów literackich w Krakowie, w skład którego wchodzą również Nagroda Conrada i Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO.

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 20 października, jury I edycji Konkursu Promotorzy Debiutów 2015 wyłoniło pięciu Laureatów Nagrody Głównej oraz jednego Laureata Nagrody Specjalnej Krakowa – Miasta Literatury UNESCO. Nagrodę główną zdobyli: Michał Szymański (Przebicia), Sabina Jakubowska (Dom na Wschodniej), Patrycja Prochot-Sojka (Baj-o-Dużenie), Anna Król (Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie) oraz Rafał Niemczyk (Mama umiera w sobotę). Laureatem Nagrody Specjalnej Krakowa – Miasta Literatury UNESCO (w wysokości 10 000 zł – ufundowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe) został Tomasz Wiśniewski (O pochodzeniu łajdaków).