Nagroda im. Kazimierza Wyki

Ryszard Koziołek, www.wyka.malopolskanagroda.pl

W styczniu Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, nauczyciel akademicki i autor m.in. książki Dobrze się myśli literaturą otrzymał prestiżową nagrodę im. Kazimierza Wyki, przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Uroczystość odbyła się w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Wyróżnienie to należy obecnie do nielicznych nagród przyznawanych w Polsce na tym polu, a wśród laureatów są między innymi: Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Marian Stala, Michał Paweł Markowski czy Małgorzata Szpakowska. Nagrodę bardzo wysoko ocenia środowisko – zarówno teoretycy literatury i sztuki, jak i sami twórcy.

Ryszard Koziołek to literaturoznawca, eseista, nauczyciel akademicki, absolwent polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie jest profesorem w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Jest współzałożycielem i dyrektorem Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, prorektorem ds. kształcenia i studentów UŚ (od 2013). Wybitny znawca prozy Henryka Sienkiewicza i Teodora Parnickiego, eseje i szkice literackie o prozie współczesnej publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”. Ryszard Koziołek był w latach 2012-2015 jurorem prestiżowej Nagrody Literackiej Nike. Krakowskie Biuro Festiwalowe było partnerem wydarzenia.

 

Zdjęcie: www.wyka.malopolskanagroda.pl