Targi Książki w Pradze

Targi Książki w Pradze 2017

12 maja 2017 roku odwiedziliśmy Svět knihy, czyli Targi Książki w Pradze, gdzie na specjalnym stoisku Miast Literatury UNESCO można było między innymi zdobyć literackie gadżety z Krakowa.

Wzięliśmy też udział w dyskusji panelowej z udziałem miast partnerskich Krakowa w sieci Miast Literatury UNESCO – naszych gospodarzy z Czech, przedstawicieli Barcelony, Nottingham i Lwowa. Rozmawialiśmy m.in. o społecznych, wizerunkowych i ekonomicznych korzyściach z uczestnictwa w programie Miast Kreatywnych, sensie integrowania różnorodnego życia literackiego i rolach koordynatorów programów w poszczególnych miastach oraz o tym, jak zarażać pasją do czytania w epoce smartfonów. Podczas spotkania podkreślono wiodącą rolę Krakowa w komitecie sterującym Miast Literatury UNESCO oraz postawiono za wzór wysiłki miasta w związku z wdrażaniem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i jego ewaluacją.